• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

12.02.2021 година

rsz_20210212_101019.jpg

Денес се одржа online состанок на синдикатите членки на EPSU – Европската федерација на синдикатите од Централна и Југоисточна Европа. На состанокот на кој учествуваа 28 претставници на синдикатите, учествуваше и претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) Пецо Грујовски.

 

На состанокот се разговараше околу проблемите со пандемијата и мерките кои ги преземаат државите за справување со Ковид 19 и одразот на здравствената криза врз примената на колективните договори и проблемите предизвикани од кризата. Секој од учесниците имаше можност да информира за состојбите во нивните земји.

Од дискусиите можеше да се заклучи дека проблемите и мерките во справувањето со врисуот се идентични, дека во повеќето земји е отпочната вакцинацијата и дека работодавачите од јавниот сектор главно ги почитувале препораките и мерките на здравствените власти за заштита на вработените по принципот на ротација, работа од дома и слично.

Во однос на одразот на здравствената криза врз стандардот на вработените и почитувањата на правата од колективните договори беше искажано задоволството од владите, како најголем работодавач на вработените во јавниот сектор. Во најголем број држави, беше истакнато на состанокот, максимално се почитуваат правата од колективните договори, а во некои биле потпишани и анекси со кои правата биле зголемени (плати, додатоци на плата,исплата на 100% од платата за заболените од Ковид 19 и слично).

Следниот состанок ќе се одржи на 12 март на кој исто така ќе се разговара за овие прашања.