• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

25.02.2021 година

153488653_471817987343414_3744499160196223730_n.jpg

Вчера, 24.01.2021 година, по неколку месечни преговори, Синдикатот на УПОЗ и Општина Гевгелија, претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација Драгица Јованова и Градоначалникот на Општина Гевгелија Сашо Поцков го потпишаа Колективниот договор со кој се регулираат и унапредуваат правата на вработените во Општина Гевгелија.

Главна цел при оваа активност беше унапредување на правата од работен однос, но и мотивацијата на вработените во општината. Со овој договор, кој за прв пат се потпшува во Општина Гевгелија се регулираат правата и обврските на вработените.  

 

Со овој колективен договор се регулира флексибилното работно време, работата во неработни денови, паузите, годишниот одмор, платеното отсуство, неплатеното отсуство, додатоците на плата итн.

Синдикатот на УПОЗ и во периодот кој следи ќе продолжи со активностите со потпишување на колективни договори на ниво на работодавач.