• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

03.03.2021 година

IMG-8d4b5bd922d06985e6bbf39775d04586-V.jpg

На ден 26.02.2021 година, во просториите на Општина Гостивар, беше потпишан Колективниот договор за вработените во Општина Гостивар. Овој колективен договор беше потпишан од страна на Градоначалникот на Општина Гостивар Арбен Таравари од едната страна и Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалната организација при Општина Гостивар Имер Мемеди.

Овој колективен договор е резултат на неколку месечните преговори кои беа на релација работодавач – синдикат. Со овој Колективен догвоор се регулираат правата на сите вработени во Општина Гостивар, а и значајно се подобрени во повеќе сегменти. Покрај правата кои ќе ги користат вработентие, со овој колективен договор регулирани се обврските кои вработените во Општина Гостивар професионално и одговорно да ги почитуваат.

Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе продолжи со активностите за потпишување на колеткивни договори.