• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

11.03.2021 година

Со оглед на зголемениот број заразени со новиот вид од вирусот Ковид - 19, непочитувањето на Одлуката на Владата и препораките на Комисијата за заразни болести, Синдикатот на УПОЗ повторно се обрати до Владата и Комисијата за заразни болести и побара веднаш да се преземат мерки за заштита на здравјето на вработените.

Синдикатот на УПОЗ повторно се обрати до Владата и до Комисијата за заразни болести и побара стриктно почитување на мерките за заштита на здравјето на вработените.

Голем број раководители на институции покрај зголемениот број на заразени вработени и граѓани, од неразбирливи причини воопшто не ја почитуваат Одлуката на Владата и препораките не Комисијата за заразни болести и им наредија на вработените да се вратат на работните места без да постојат основни услови за извршување на работните задачи согласно препораките.

 

Ова е директно кршење на одлуката на Владата работниот процес да се одвива во смени или онлајн од дома или, пак редуцирано со систем на ротации зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите.

Ваквите постапки доведоа до зголемување на бројот на заразени вработени и загрозување на здравјето на вработените што всушност е и директна повреда на членот 2015 и 2016 од кривичниот законик.

Доколку во било која институција не се почитува Одлуката на Владата и Препораките на Комисијата за заразни болести потребно е веднаш истото да се пријави во Државниот инспекторат за труд.