Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ, можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета испратете ја на:
Синдикат на УПОЗ
12 Ударна бригада 2А
Скопје

Архива