• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

01.04.2022 година

rsz_СЛИКА_ПИОМ (1).jpg

На 31.03.2022 година, во Скопје, се потпиша Колективниот договор за вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Со потпишувањето на овој Колективен договор се утврдија и дополнително се унапредија правата од работен однос за вработените во фондот. Колективниот договор беше потпишан од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Фонд за ПИОМ, Милинко Влаховиќ од едната страна и В.Д. Директорот на Фонд за ПИОМ, Дритан Беџети, од другата страна.

Повеќе...