• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Постигната заедничка согласност со некои прашања за вработените во јавните обвинителства

16.02.2018 година

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше за продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Повеќе...

Разговор со Министерот за Правда

22.01.2018 година
Разговор со министерот за правда за реализација на договорените активности.
Изнаоѓање на правно издржано решение за исплаќање на незакоснки задржаните плати за време на штрајкот во судовите од 2016 година.

Повеќе...