• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ЗА ЕДЕН МЕСЕЦ ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ СЕ ИСПЛАТЕНИ 12.500,00 ЕВРА НЕПОВРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

16.02.2022 година

Денес 16.02.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 289 неповратни барања во вкупен износ од 1.061.400 денари од кои 253 барања во износ од 789.000 денари се реализирани барање по членот 28 од Правилникот за солидарен фонд, а кој се однесува на парична помош за заболување од вирусот Ковид 19.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот, денес 16.02.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата втора седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени и реализирани пет барања во вкупен износ од 17.600 денари. Три барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 18.000 денари, а беше доделена и една парична помош по основ елементарна непогода во износ од 30.000 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и 11 барања за парична позајмица по разни основи а беа одобрени вкупно седум позајмици во вкупен износ од 150.000 денари.

Повеќе...

СКАЛЕСТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, ГЛАВНА ТЕМА НА РАЗГОВОР СО МИНИСТЕРОТ АДМИРИМ АЛИТИ

10.02.2022 година

MIOA VS UPOZ.jpg

Скалесто зголемување на платите во администрацијата, измена на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавнито сектор, исплата на регресот за годишен одмор за 2020 и 2022 година и отпочнување на преговори за продолжување на Гранскиот колективен договор, беа дел од прашањата на Синдикатот на кои се разговараа на средбата со Министерот Адмирим Алити.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски и членот на Извршниот одбор Александар Диље одржаа работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Адмирим Алити.

Повеќе...

ПЛАТИТЕ МОРА СКАЛЕСТО ДА РАСТАТ

09.02.2022 година

Со зголемување на минималната плата и немањето слух на Владата скалесто да се покачат останатите плати, ќе се оствари она што Синдикатот на УПОЗ го прогнозираше, а тоа е крах на системот на плати во администрацијата и правосудството.

За Синдикатот на УПОЗ е несфатливо не знаењето на Владата за начинот на пресметка и исплата на плати на сопствените работници. Со новата вредност на минималната плата Владата за првпат во историјата на Македонија ќе направи цела категорија вработени во администрацијата кои досега беа барем малку над минималната плата сега да примат минимална плата.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

08.02.2022 година

Отпочнување на преговори за потпишување на Колективен договор за вработените во Општина Битола, едно од главните прашања на средбата помеѓу Синдикатот на УПОЗ и Градоначалникот на Општина Битола.

На барање на Синдикатот на УПОЗ на ден 08.02.2022 година, се одржа работна средба на која присуствуваа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Синдикалната организација Александар Ничков и заменик претседателот на синдикалната организација Гордана Цветковска Бошевска од едната страна и Градоначалникот на Општина Битола д-р Тони Коњановски и Генераниот секретар на Општина Битола Борче Димитровски од другата страна.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

08.02.2022 година

Непочитувањето на Колективниот договор за вработените во Општина Прилеп, преставува кривично дело, а Синдикатот на УПОЗ ќе ги искористи достапните механизми за доследна примена на Колективниот договор.

Во Колективниот договор кој беше потпишан на 30.12.2021 година помеѓу Синдикатот на УПОЗ и Општина Прилеп, се уреди начинот на пресметка на плата кој е усогласен со порастот на минималната плата. Овој Колективен договор беше изгласан и одобрен од страна на советниците на Општина Прилеп, за да само по еден месец истите советници кои гласаа за потпишување на Колективниот договор сега се противат на примена на истиот.

Повеќе...