• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

12.02.2021 година

rsz_20210212_130647.jpg

Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот договор за вработените во министерството. Со овој колективен договор се унапредени и правата на вработените во шумската полиција, кои низ годините наназад своите права ги остваруваа по судски пат а со тоа се оштетуваше буџетот на министерството.

Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство претставувани од Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалнта организција Александар Диље од една страна и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во МЗШВ.

Повеќе...

СОСТАНОК НА СИНДИКАТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ОД ЦЕНТРАЛНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

12.02.2021 година

rsz_20210212_101019.jpg

Денес се одржа online состанок на синдикатите членки на EPSU – Европската федерација на синдикатите од Централна и Југоисточна Европа. На состанокот на кој учествуваа 28 претставници на синдикатите, учествуваше и претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) Пецо Грујовски.

Повеќе...

НЕКОИ ПРАШАЊА И НАТАМУ ОСТАНУВААТ ОТВОРЕНИ

11.02.2021 година

rsz_20210210_120935.jpg

На барање на Синдикатот на УПОЗ, вчера 10.02.2021 година, во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа работен состанок меѓу претставниците на Синдикатот и Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) Јетон Шаќири, на кои се разговараше за прашања кои се од исклучително значење за административните службеници и Синдикатот. На овој состанок, Синдикатот го преставуваа, Претседателот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и членовите на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски и Александар Диље.  

Иако 2020 година е веќе зад нас, некои прашања и натаму остануваат отворени во однос на доследна примена на Гранскиот колективен договор. На оваа средба, од страна на Синдикатот на УПОЗ беше побарано, истиот доследно да се применува од двете страни, затоа што колективниот договор е облигаторен однос меѓу двата социјални партнери и мора да се почитува. Она на што сакаме да укажеме е дека, најголем проблем во овој момент неисплатата на регресот за годишен одмор за 2020 година, а потоа неучеството на претставниците на Синдикатот во креирање на буџетот кај работодавачот, неисплатените дневници за службени патувања за 2020 година итн.

Повеќе...

КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД ЈА ОДРЖА СВОЈАТА 30-та СЕДНИЦА

05.02.2021 година

Во периодот помеѓу две седници на Комисијата за солидарен фонд, беа одобрени рекордни 320 барања во износ од 1.405.200 денари, парична помош за членовите на Синдикатот на УПОЗ по најразлични основи.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ на 29.01.2021 година, ја одржа својата 30-та сединца, на која беа разгелдани поднесените барања на членовите на Синдикатот на УПОЗ по разни основи.  Поднесени и одобрени беа седум барања по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 46.700 денари. Едно барање беше одобрено по основ загрозена материјална состојба во износ од 10.000 денари и три барања по основ парична помош за лекување во износ од 61.000 денари а шест барања беа одобрени по основ парична помош позајмица (школување и лекување) во износ од 161.000 денари.

Повеќе...

ВЛАДАТА НЕ ГО ИСПЛАТИ РЕГРЕСОТ – ПРАВОТО НЕ Е ИЗГУБЕНО

11.01.2021 година

Согласно член 21 од Гранскиот колективен договор Владата на С. Македонија беше должна регресот за годишен одмор да го исплати до 31.12.2020 година. Со оглед што до овој рок Владата не ја исполни обврската, Синдикатот на УПОЗ се обрати до Европската федерација на синдикатите до јавниот сектор (ЕПСУ), во која е членка повеќе од 25 години. Во писмото кое ЕПСУ деновиве го испрати до Владата децидно ја повикува на почитување на Гранскиот колективен договор и исплата на регресот за годишен одмор.

Намерата на Владата да не го почитува член 21 од Гранскиот колективен договор во кој е предвиден регрес за годишен одмор за 2020 година, беше предочена во понудениот Анекс на Колективниот договор од Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), со кој се бараше Синдикатот на УПОЗ да се откаже од правото на регрес за годишен одмор за 2020 година. Овој Анкес беше одбиен од Синдикатот на УПОЗ, а на седницата на Претседателството на Синдикатот едногласно беше заземен став и во иднина да не се прифаќаат вакви неиздржани предлози. Синдикатот на УПОЗ до МИОА и Владата достави како одговор свои предлози за исплата на регресот за годишен одмор - одложено плаќање, исплати на рати или исплата само на членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Повеќе...