• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОСТВАРЕНА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА С. МАКЕДОНИЈА

28.10.2020 година

122914552_3538061766252989_5190369494460944554_n.jpg

**Сликата е преземена од сајтот на Владата на Р.С. Македонија

На барање на Синдикатот на УПОЗ во текот на вчерашниот ден Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски и Генералниот секретар Трпе Деаноски остварија работна средба со Претседателот на Владата на С. Македонија, Зоран Заев.

На средбата се разговараше за неколку прашања кои се од интерес за вработените во државната управа и правосудните органи, а тоа се состојбата со платите на вработените, примената на Гранскиот колективен договор и најавената можност за предвремено пензионирање на вработените.

Повеќе...

ОДРЖАНА СЕДНИЦАНА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

21.10.2020 година

Вчера, 20.10.2020 година Комисијата за солидарен фонд ja одржа 28-мата седница на, на која беа разгледани барања по најразлични основи и беа одобрени 84.600 денари неповратна помош и 176.000 денари парични позајмици.

Во периодот меѓу двете седници од 01.09 до 19.10.2020 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 152 барање во вкупен износ од 650.700 денари и тоа:

  • парична помош за новороденче - 15 барања во износ од 45.000 денари;
  • парична помош за прваче - 92 барања во износ од 276.000 денари;

    Повеќе...

СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

16.10.2020 година

DSC 6845 Large

Со овој договор Синдикатот на УПОЗ им овозможува на своите членови и на членовите на нивните потесни семејства да студираат и да ја плаќаат школарината на 12 месечни рати или во готово со 10 % попуст.

На ден 15.10.2020 година, во просториите на Меѓународниот славјански универзитет “Г.Р. Державин” во Свети Николе беше склучен договор за деловно техничка соработка со кој на членовите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) и нивните семејства им се овозможува студии по промотивни цени.

Повеќе...

УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦАТА “ЗАШТИТИ ГО ПРАВОТО НА ТВОЕТО ПРАВО”

14.10.2020 година

rsz_120998516_334470710994796_1670718721125246030_n.jpg

Секцијата на Млади при Синдикатот на УПОЗ, заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки, ја одржаа повеќедневната онлајн работилницата ЗАШТИТИ ГО ПРАВОТО НА ТВОЕТО ПРАВО, активност која е финансирана од Европската младинска фондација на Советот на Европа.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД КОВИД -19

14.10.2020 година

Денес, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), упати барање до Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) и побара поголема заштита на вработените на работните места, преку обезбедување на заштитни средства, доследно почитување на препораките за заштита, дво сменско работење и работење од дома.

Имајќи ги во предвид бројките на заразени кој за жал секој ден се сe поголеми како и целокупната состојба со вирусот Covid 19 во нашата држава, Синдикат на УПОЗ бара од надлежно министерство за вработените во државната управа да ги преземеме сите можни мерки за заштита на здравјето на вработените.

Повеќе...