Кому да се обратам ако сметам дека ми се нарушени правата за време на вонредна состојба?

Кому да се обратам ако сметам дека ми се нарушени правата за време на вонредна состојба? Кому да се обратам ако сметам дека ми се нарушени правата за време на вонредна состојба?
Watch the video