Дали работодавачот има право да ми го прекине породилното отсуство за време на вонреда состојба?

Дали работодавачот има право да ми го прекине породилното отсуство за време на вонреда состојба? Дали работодавачот има право да ми го прекине породилното отсуство за време на вонреда состојба?
Watch the video