Регионални координатори на Синдикатот на УПОЗ Регион Име и Презиме Контакт Телефон Скопје     Тетово Илиана Исајловска АтанасоскаНасуф Ќамили 078/856-568076/444-702 Гостивар Илија Трпески 076/464-616 Дебар Рифат Деде 046/832-056 070/895-705 Кичево Тино Алексов 045/223-001 070/223-926 Струга     Охрид Гоце Кузески   Битола Славчо Георгиевски 078/482-412 Прилеп Бранко Ристевски 077/607-505 Крушево     Кавадарци Трајанка ...
That's All