• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

16.09.2019 година

Млади работници, а и Вие кои не сте млади или сте моментално невработени! Спотот за проектот "Права на работа, работата за правата" пристигна. Погледнете што ние подготвивме за вас!!! Следете ја нашата работа, и приклучете се во борбата и информирајте се за своите права од работен однос. Ова е само почеток. Проектот е финансиран од Erasmus+ програмта на Европската унија. #ErasmusPlus