• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

01.10.2020 година 

По вчерашната реакција на Синдикатот на УПОЗ во врска со времената Одлука за промена на работното време, Владата на Р.С. Македонија ја стопираше истата.

Во продолжение го пренесуваме соопштението на Владата на Р.С. Македонија: Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, после извршените консултации, одлучи да не ја потпише одлуката за времено суспендирање на одлуката за флексибилно работно време на државната администрација од 7-та седница на Владата.

Прашањето ќе биде повторно разгледано на следната седница на Владата, откако ќе бидат направени дополнителни анализи и проценки за целисходноста за промена на работното време на администрацијата.

До нова одлука, како и до сега, останува флексибилно работно време на сите вработени од органите на државната управа од 7.30 и 8.30 до 15.30 и 16.30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.”