• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

06.08.2021 година

rsz_dsc_8711.jpg

На ден 06.08.2021 година (петок), во просториите на Царинската управа од страна на директорката Славица Кутиров и Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Царинската управа членка на УПОЗ Тони Апостоловски, како и Самостојниот Синдикат на Царинската управа, беа направени измени на Колективниот договор кој ги опфаќа измените во систематизацијата на работните места. Ваквите измени и дополнувања на колективниот договор, особено во делот на систематизацијата ќе допринесат за подобра функционалност на работата во Царинската управа. 

 

На средбата се разговараше за повеќе актуелни прашања кои се значајни за вработените во управата, како и за идните планови на Синдикалната организација која членува во Синдикатот на УПОЗ, кои во наредниот период треба да се рализираат. 

На состанокот беше поставено и прашањето во врска со непочитувањето на една одредба од Колективниот договор, односно неисплатување на патни трошоци за службен пат. Од страна на раководството беше речено дека сите па и правото на патни трошоци мора и ќе се почитува.