• 04.09.2018 година

    08.31 09.01 Youth Network meeting IMG 5839 950px

    Од 31.08 до 01.09.2018 година, околу 30 учесници од 23 европски земји, на кој учество зема и претставник на Синдикатот на УПОЗ, одржаа средба по деветтиот пат на младинската мрежа на ЕПСУ во Софија - Република Бугарија.

    Ова беше прв состанок од обновувањето на мрежата минатата година во Берлин, каде беше избрана управна комисија со цел да се подобри репрезентативноста на младите работници во ЕПСУ. Дебатата на оваа средба беше насочена на Конгресот кој треба да се одржи во јуни 2019 година во Даблин, а со цел да се зголеми учеството на повеќе млади делегати и набљудувачи.