• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ПРАВИЛНА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПЛАТА И ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА ПЛАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

25.11.2022 година

Синдикатот на УПОЗ испрати писмено барање до Судскиот буџетски совет за правилна исплата на додатоците и надоместоците на плата, но и исплата на разликата на додатоците на плата за последните три години.

Во натамошниот текст, Ви го пренесуваме барањето на Синдикатот на УПОЗ.  

Повеќе...

ПРАВОТО НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА 2020 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОСТВАРУВА ПРЕКУ ТУЖБИ

20.11.2022 година

Незаинтересираноста на Владата да ги почитува правата од Колективниот договор за државната управа, локалната самоуправа и правосудните органи, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (Синдикат на УПОЗ), покрена активности за остварување на правото на регрес за годишен одмор за 2020 година по судски пат.

Иако Синдикатот на УПОЗ се обидуваше во изминатиот период низ разговори со Владата да најде заедничко прифатливо решение, до тоа не дојде. Со цел да не настане застарување на ова право, Синдикатот е принуден тоа да го оствари по судски пат.

Повеќе...

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО И ДРУГИ ЛИЦА ПОРАДИ ОТКАЖАНИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

18.11.2022 година

За прв пат во историјата на Македонија добивме отказ на Колективен договор.

Ова е преседан во социјалниот дијалог и колективното преговарање и е прв колективен договор во нашата држава кој го откажува работодавачот, во случајов Владата преку МЗШВ.

Начинот и постапката за отказот на Колективниот договор, наликува на класичен случај на злосторничко здружување од кривичниот законик во кој се вклучени Државниот инспекторат за труд, МЗШВ и Владата на Р. Македонија, и сето тоа се одвивало на следниот начин:

Повеќе...

ОДРЖАН СОСТАНОК СО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД СУДОВИТЕ

17.11.2022 година

rsz_20221116_110454.jpg

Вчера 16.11.2022 година, во просториите на ССМ, се одржа работен состанок со претседателите на синдикалните организации при Синдикатот на УПОЗ од судовите на кој присутните беа запознаени со тековните активности кој Синдикатот на УПОЗ ги презема во овој период.

Претседателот Трпе Деаноски ги информираше присутните дека од месец септември од страна на Министерството за правда, е формирана работна група која работи на новиот текст на Законот за судска служба, во која Синдикатот на УПОЗ активно учествува со свој преставник. Претставникот на Синдикатот на УПОЗ во работната група, колешката Лилјана Зафирова од Апелациониот суд Скопје, има клучна улога креирањето на овој закон. За таа цел, Претседателот Деаноски побара од присутните, да ги запознаат членовите на синдикалните организации кои активно треба да даваат со цел да се направи подобар текст на Законот за судска служба.

Повеќе...