• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОДРЖАНА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

21.12.2022 година

Денес 21.12.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата седма седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 51 неповратно барање во вкупен износ од 193.600,00 денари.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

15.12.2022 година

319365862_486143270171280_5550445520386398904_n.jpg

На ден 14.12.2022 година, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Чешиново Облешево. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на синдикалната организација при Општина Чешиново Облешево Драгица Горгиева од една страна и Градоначалникот на Општина Чешиново Облешево Далибор Ангелов од другата страна. 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите како и други прашања во врска со работниот однос за вработените во Општина Чешиново Облешево и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, право на исплата на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди итн. 

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

13.12.2022 година

320018407_3565899250307929_1501458677273905513_n.jpg

Во просториите на Општина Старо Нагоричане денес, 13.12.2022 година, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Старо Нагоричане, со кој се унапредија правата на вработентие од работен однос. 

Повеќе...

СИНДИКАТИТЕ СЕ "IN" - АНГАЖИРАЈ СЕ, ДЕЛУВАЈ, ИМАЈ ВЛИЈАНИЕ

06.12.2022 година 

Младите членови на Синдикатот, не се само бројка за општата статистика во структурата на Синдикатите, тие се движечка сила која со своето делување може да влијае на потребите и приоритетите на младите во целокупното општество.

Младите сакаат нивните права од работен однос да се почитуваат, сакаат унапредувања во работната средина, можности за демонстрација на своите вештини и знаења, а Синдикатите се тука да им покажат дека во овој процес не се сами, но уште побитно, дека преку Синдикатите нивниот став може да се слушне погласно.

Повеќе...