Гранскиот Колективен договор се однесува само на вработените, а не на функционерите, но со оваа одлука на Апелациониот суд Битола ...

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Трпе Деаноски, заедно со претседателот ...

Од 2024 година, на вработените во управата и правосудството, согласно член 20 став 4 од Општиот колективен договор за вработените ...

Синдикатот на УПОЗ на сите свои членови и соработници, им ја честита новата 2024 година.  ...

На ден 25.12.2023 година, во Агенцијата за Катастар на Недвижности, се потпиша Анекс на Колективниот договор за вработените во АКН. ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video