Органи на УПОЗ {tab title="Конгрес"} {tab title="Претседател"} Претседателот на Синдикатот го избира Конгресот. Претседателот на Синдикатот на УПОЗ професионално ја извршува должноста и: а) Го ...
That's All