• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

17.11.2022 година

rsz_20221116_110454.jpg

Вчера 16.11.2022 година, во просториите на ССМ, се одржа работен состанок со претседателите на синдикалните организации при Синдикатот на УПОЗ од судовите на кој присутните беа запознаени со тековните активности кој Синдикатот на УПОЗ ги презема во овој период.

Претседателот Трпе Деаноски ги информираше присутните дека од месец септември од страна на Министерството за правда, е формирана работна група која работи на новиот текст на Законот за судска служба, во која Синдикатот на УПОЗ активно учествува со свој преставник. Претставникот на Синдикатот на УПОЗ во работната група, колешката Лилјана Зафирова од Апелациониот суд Скопје, има клучна улога креирањето на овој закон. За таа цел, Претседателот Деаноски побара од присутните, да ги запознаат членовите на синдикалните организации кои активно треба да даваат со цел да се направи подобар текст на Законот за судска служба.

 

Големо внимание на состанокот се посвети на актуелната измена на Законот за судска служба со кој се предвиде зголемување на платите на една категорија вработени во судовите за 15%. Се заклучи дека мора да се внимава исплатата на 15% да се изврши на правилен начин и дека ниту еден вработен не смее да биде оштетен со новата пресметка. Доколку се забележат било какви неправилности веднаш да се извести Синдикатот за да може благовремено да се реагира.

Бидејќи ова зголемување не ги опфаќа судските полицајци и помошно – техничкиот персонал, за наредната недела се закажа посебен состанок со припадниците на судската полиција за да се договори натамошното делување на оваа група вработени во однос на зголемувањето на платите.

Исто така, Претседателот Трпе Деаноски ги извести присутните дека во месец септември, на иницијатива на Синдикатот на УПОЗ беше одржана работна средба со претседателот на Врховниот суд Беса Адеми на која се разговараше за повеќе отворени прашња кои се однесуваат на судските службеници. Оваа средба беше иницирана од причини што, од изборот на нов претседател на Судскиот совет Павлина Црвенковска, на повеќе барања за средба на Синдикатот не се одзва на ниту еден повик за средба.