• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

24.09.2020 година

20200925_130513.jpg

Зголемување на платите и нов начин за пресметка на платите на административните службеници, измени на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, доследна примена на гранскиот Колективен договор, реформата во администрацијата да се спроведува со учество на Синдикатот на УПОЗ, беа дел од главните прашања на Синдикатот на УПОЗ на првата средба со министерот Јетон Шаќири.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски на првата средба со Министерот Јетон Шаќири, проследија низа барања кои Синдикатот на УПОЗ изминатите неколку години ги наметнуваше.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСЕРОТ ЗА ПРАВДА БОЈАН МАРИЧИЌ

16.09.2020 година
rsz sredba upoz mp
 
На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашањата за нов начин на пресметка на платите на судската и јавнообвинителската служба, унапредувањето на вработените во судовите и обвинителствата, донесување на Правилникот за додаток на плата за висок ризик за судската полиција, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството. 
 
Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и стручниот соработник Бојан Трипуноски остварија работна средба со Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ. 

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

15.09.2020 година

Opstina demir hisar slika

На 15.09.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Општина Демир Хисар претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Општина Демир Хисар Игор Дамјановски од една страна и Градоначалникот на Општина Демир Хисар Марјанче Стојановски од друга страна го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Демир Хисар. Со овој Колективен договор се уредува статутот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Општина Демир Хисар.   

Повеќе...

ПОВИК ЗА ПРИЈАВА НА ОНЛАЈН ТРЕНИНГ

15.09.2020 година

Подготовките за онлајн тренингот “ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА” кои ќе го спроведува Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ и Синдикалниот центар за едукација и обуки е веќе во тек. 24 избрани учесници ќе имаат можност да научат и разменат мислења и искуства за почитување на човековите и работничките права во вонредни ситуации преку онлајн предавања, дискусии и консултации, дискутирање за моменталната состојба во нашата земја, феноменот што дополнително влијаеја на (не) почитување на работничките права, но и механизмите за одговор на овие сите необични околности кои се предизвикани од пандемијата КОВИД - 19.

Повеќе...

ПОМОШ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И ЗА ВРЕМЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА

04.09.2020 година

За време на здравствената криза, Синдикатот на УПОЗ за своите членови додели повеќе од 14.000 евра неповратна парична помош и 3000 евра позајмици. Исто така, со оглед да им се излезе во пресрет на заболените од вирусот Ковид 19, Синдикатот на УПОЗ одлучи на сите заболени членови кои ќе достават позитивен тест да им одобри неповрата парична помош во износ од 6.000 денари по член 28 од Правилникот за солидарен фонд.

На 01.09.2020 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 27-ма седница на која беа разгледани барањата по најразлични основи и беше одобрена неповратна парична помош во износ од 74.000 денари и 30.000 денари позајмици.

Повеќе...