Претседателката на Врховниот суд ги поддржаа барањата на Синдикатот на УПОЗ

По најавениот протест кој ќе се оддржи на 28.09.2023 година (четврток), Претседателката на Врховниот суд г-ѓа Беса Адеми ги покани преставниците на Синдикатот на УПОЗ на работа средба. 

Од страна на Синдикатот на УПОЗ на оваа средба, беа присутни Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, претседателот на Синдикалната организција при Апелационен суд Скопје Лилјана Зафирова, претседателот на Синдикалната организцаија при Основен суд Велес Горанчо Чолаков, претседателот на Синдикалната организација при Основниот граѓански суд Ристе Лашковски и претседателот на Синдикалната организација при Основниот суд Кавадарци Трајанка Бошева.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, ја запозна претседателката на Врховниот суд со актуелните проблеми со кои се соочуваат вработените во судовите. Најмногу внимание на денешната средба се посвети на висината на платите на вработените во судовите. Како решение на овој долгогоришен проблем се истакна можноста за интевенција во новиот текст на Законот за судска служба на кој во овој момент се подготвува од страна на работните групи.

Исто така Претседателката на Врховниот суд беше запозаена со игнорантскот однос од страна на Судскиот буџетски совет, кој наместо да одржува редовни работни средби со Синдикатот на УПОЗ, претставаува само генератор на проблеми на вработените во судовите.

Од страна на Претседателката на Врховниот суд беше истакнато дека ќе се заложи во рамките на нејзините овластувања во најбрз рок да се решат сите проблеми на вработените во судовите, а барањата на Синдикатот на УПОЗ, особено за висината на платите ќе ги истакне на наредната седница на Судскиот буџетски совет и дека вработените во судовите секогаш можат да сметаат на нејзина поддршка.