ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Во просториите на Општина Кочани, денес 18.10.2022 година, се потпиша Колективен договор со кој се унапредија правата на вработените од работен однос во Општина Кочани. 

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Кочани, преставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на СО при Општина Кочани Суад Мехмед од едната страна и Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Кочани. 

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди, усогласување на платите со порастот на минималната плата итн.