ФОРМИРАНА НОВА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ОПШТИНА ШТИП

Во просториите на Општина Штип, денес беше формирана Синдикална организација при Општина Штип која се приклучи кон Синдикатот на УПОЗ како грански Синдикат. 

На основачкото собрание на кое присуствуваше и претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, од редот на присутните беа избрани органите и телата на синдикалната организација, кои во наредниот период ќе пристапат кон подготовка на колективен договор.