ДЕНЕС ЗАПОЧНА 32-рата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Од 28 до 30 октомври, во Охрид, ќе се одржи 32-рата Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ, на која тема ќе биде "Новини во Предлог - Законот за вработените во јавниот сектор, Предлог - Законот за административни службеници како и нивната рефлексија врз правата на вработентие во управата, локалните самоуправи и правосудните органи". 

Повеќе од 100 учесници беа дел од првиот работен ден на 32-рата Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ. 

На почетокот, Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски ги поздрави присутните гости и учесници, по што се осфрна на актуелните предизвици со кои се соочува Синдикатот на УПОЗ и натамошното делување на Синдикатот. 

Во текот на утрешниот ден е планирано експертот на СИГМА Југослав Ѓорѓиевски, да ги запознае учесниците со новините кои ќе следат во Предлог - Законот за вработените во јавниот сектор и Предлог - Законот за административни службеници, по што е планирана и дискусија. 

За повеќе информации во врска со текот на оваа синдикална школа, ќе следат во наредните денови.