Одржана 10. Седница на комисијата за Солидарен фонд

На ден 05.05.2023 година, беше одржана 10-тата седница на Комисијата за солидарен фонд на која беа разгледани барања по сите основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот. Во период од 28.03 до 05.05.2023 година беа одобрени 32 барања од кој 14 барања беа неповратни во износ од 79.900,00 денари и 18 позајмици во износ од 191.000,00 денари.