Европскиот синдикат од јавниот сектор со целосна поддршка за спречување 60 часовна работна недела