ПРОТЕСТОТ Е СЕ ПОИЗВЕСЕН

Наместо во овој период да се одржуваат редовни средби со синдикатите и да се најдат решенија за исплата на минималната плата и скалесто усогласување на останатите плати, Владата на Р.Северна Македонија го прекина социјалниот дијалог.

На девет дена пред месец април и исплата на новата вредност на минималната плата, Владата се уште не измени ниту еден посебен закон во кој се регулираат платите на вработените во управата и правосудството.

Без да се направат законски измени, ниту еден вработен во управата и правосудството нема да ја добие новата вредност на минималната плата и повторно само овие вработени како и до сега ќе останат со плата под минималната плата.

Од оние информации кои неофицијално ги доби Синдикатот на УПОЗ, произлегува дека скалесто усогласување на платите во управата и правосудството нема да има. Наместо скалесто усогласување, вработените кои се над минималната плата ќе добијат од 600 до 900 денари.

Ваквиот однос на Владата кон сопствените вработени е разочарувачки.

Наместо Владата да се труди вработените да ја достигнат просечната плата, се најдовме во ситуација во која скоро 50% од вработените се под или до новата вредност на минималната плата.

Во ситуација кога Синдикалната минимална кошница за месец февруари изнесува 36.146,00 денари, од кои 15.440,00 денари, се трошок за исхрана и пијалоци, Владата и Министерствата наместо да изготвуваат измени на законите испраќаат заклучоци од седници на влада кои на никој не му се јасни и со кои сакаат платите наместо со закон и колективен договор да се уредуваат со заклучоци и уредби на Влада.

Ваквата состојба е недозволива. Владата мора да ги почитува законите и колективните договори и доколку покажеше слух, до сега, а согласно членот 8 од Законот за минималната плата, ќе ги усогласи сите плати со порастот на минималната плата.

Владата мора да сфати дека со усогласување на платите на вработените и граѓаните ќе им се зголеми куповната моќ и ќе можат да ги набавуваат основните производи за живот и да ги подмируваат режиските трошоци, а со самото тоа ќе и помагаат и на економијата.

За жал, поради прекинот на социјалниот дијалог и не информирањето на синдикатот, Владата единствено успеа уште повеќе да го зголеми незадовослтвото и револтот кај вработените.

Поради вака настанатата ситуација и се поголемите барања од синдикалните организации на Синдикатот на УПОЗ за одржување на протести, ги повикуваме сите членови на Синдикатот на УПОЗ и сите вработени во управата и правосудството, кога Синдикатот на УПОЗ ќе повика заедно да го искажеме незадоволството преку прекин на работата и одржување на протести.