СКАЛЕСТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА УПРАВАТА И ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЈА?

Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период презеде конкретни активности и оствари средби со Министрите за труд и социјална политика, информатичко општество и администрација  и правда. Главна тема на разговор на овие средби беше скалестото усогласување на платите на вработените во управата и правосудните органи со порастот на минималната плата.

Како резултати на нашите преземени активности и средби, Владата на Р.С. Македонија на Деветнаесеттата седница одржана на 02.03.2022 година, донесе заклучок со кој Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да подготви и најдоцна во рок од 14 дена до Владата да достави Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, по скратена постапка во однос на усогласување со Законот за минималната плата.

Истовремено Владата со овој Заклучок ги задолжи сите други министерства кои имаат потреба од изменување/дополнување на посебните закони што треба да се усогласат со Законот за минимална плата, во најбрз рок можен да ги достават до Владата.

Ваквиот Заклучок на Владата всушност е она што Синдикатот на УПОЗ го истакна на работните средби со министрите и укажа на сложеноста на проблемот со скалестото усогласување на платите.

Од ваквиот Заклучок на Владата условно можеме да се надеваме дека нашите барања ќе бидат прифатени.

Останува да видиме какви измени ќе се направат во делот на платите за да бидеме уверени во она што во разговорите беше барано. Доколку се случи спротивното, Синдикатот на УПОЗ останува на своите определби незадоволството да го искаже преку прекин на работата и протести.