Денес 16.02.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи ...

Скалесто зголемување на платите во администрацијата, измена на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавнито сектор, исплата ...

Со зголемување на минималната плата и немањето слух на Владата скалесто да се покачат останатите плати, ќе се оствари она ...

Отпочнување на преговори за потпишување на Колективен договор за вработените во Општина Битола, едно од главните прашања на средбата помеѓу ...

Непочитувањето на Колективниот договор за вработените во Општина Прилеп, преставува кривично дело, а Синдикатот на УПОЗ ќе ги искористи достапните ...

Денес, 12.01.2022 година, во Велес, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Велес со кој дополнително се унапредија правата ...

Денес, 21.12.2021 година, во просториите на Кабинетот на Претседател на РСМ, се потпиша Колективениот договор за вработените во Кабинетот на ...

Во просториите на Синдикатот на УПОЗ на 14.12.2021 година се потпиша Колективниот договор за вработените во Центарот за образование на ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video